officiële Inschrijving

De voor-inschrijving/pre-sale periode is afgelopen en de definitieve verkoop is gestart.

Let op: ook als u zich reeds ingeschreven als early bird, dient u zich nogmaals definitief in te schrijven om in aanmerking te komen voor toewijzing van uw droomappartement.


1. Voor- en achternaam van de hoofdinschrijver *
1. Voor- en achternaam van de hoofdinschrijver
9. Voor- en achternaam van uw partner
9. Voor- en achternaam van uw partner
Wij werken in overeenstemming met de vigerende wetgeving c.q. de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De door u ingevulde gegevens worden door ons ontvangen, verwerkt en (aan derden) verstrekt in het kader van, en gedurende de looptijd van, de verkoopprocedure van het project waarvoor u zich aanmeldt. Behalve met de bij het verkoopproces betrokken interne medewerkers van NBU worden uw gegevens uitsluitend gedeeld met de bij het project betrokken makelaars. *